REGLER FOR HELÅRSTELT

Regler vedrørende isolerte fortelt på Rørestrand Camping:

Isolerte fortelt er en nyhet for Rørestrand Camping sesongen 2015. For å ivareta alle krav om brannsikkerhet er vi nødt til å ha noen restriksjoner på isolerte fortelt. Med isolert fortelt menes «sandwich» elementer av stål, og kun 3 vegger er tillatt!

Avgift for  helårstelt er kr 1.800 årlig

  1. Alle isolerte fortelt av brannhemmende materiale skal være i lyse farger og slette lyse takprofiler (ikke profiler som på låvetak)
  2. Avstandkravet fra brennbart materiale til brennbart materiale er fortsatt 4 meter.
  3. Teltet skal ikke være større en lengden fra bakant vogn til front gasskasse (gjelder veggmål). Takutstikk kan stikke noe på utsiden vogn
  4. Maksimal dybde fra vogn til ytterkant vegg 3,55 meter + 0,5 meter utstikk på tak.
  5. Terrassegulv/platting  bygges så nært bakkenivå som mulig.
  6. Teltenes mønespiss skal ikke stikke høyere enn 10cm over vognen.
  7. Teltene skal kun ha 3 vegger
  8. Teltene skal ha 60mm PIR (Brannhemmende) skum i elementer med tilhørende EI-15 dokumentasjon som skal sendes til Rørestrand Camping. Dokumentasjonen skal arkiveres og skal kunne fremvises ved inspeksjon/kontroll fra brannvesenet eller andre tilsynsmyndigheter.
  9. Det skal være 1 stk 6 kg pulver brannslukker i teltet som er godkjent, i tillegg røykvarsler. Dette er krav uansett om du har isolert fortelt eller ikke – se regler for sesonggjester på nett og infoskilt ved inngang.

OBS! Fra sesongstart 2019 kreves det samsvarserklæring ved fast EL-installasjon i isolerte fortelt. Samsvarserklæring må leveres innen sesongstart 2019. Dersom dette ikke foreligger er det ikke tillatt å koble seg til strømstolpene.

På grunn av mange henvendelser de siste ukene vedrørene mange typer isolerte fortelt og andre løsninger så har jeg valgt å begrense hvilke merker/produsenter som tillates her på Rørestrand. Det er alt for tidkrevende for meg å sette meg inn i ulike produsenters tekniske spesifikasjoner for å sjekke om de tilfredsstiller brannsikkerhet osv.

Derfor begrenses tillatte merker til: Proffcamp, Westcamp, Frontcamp, Mestercamp, Toppcamp, Isocamp og Precamp