REGLER PÅ OMRÅDET

På en campingplass bor mange mennesker på et begrenset areal. De har forskjellige vaner, og dette er nettopp en del av det fasinerende og spennende ved camping. Men, dette betyr også at det nødvendigvis må gjelde noen regler slik at man unngår at gjestene er til sjenanse for hverandre.

For gjester som har inngått avtale om sesongleie, gjelder regler for oppstillingsplasser og leiekontrakt i tillegg til nedenforstående. Reglene gjelder også hyttegjester og andre døgngjester.

 

Ankomst:

Meld din ankomst i vakt/informasjon/resepsjon. Her oppgis navn og hjemstedsadresse. Legitimasjon forevises på forlangende.

Grupper innregistreres av reise-/gruppeleder. 

Er det spesielle forhold med boenheten din, si fra ved ankomst

 

Avreise:

Dersom annet ikke er avtalt, skal campingtomten eller hytten forlates rent og ryddig og senest kl. 12.00.

 

Betaling: 

All betaling skjer på forskudd. Betaling etter gjeldende priser. Se eget oppslag.

 

Opphold: 

Du plikter å sette deg inn i regler vedrørende brannvern, gass, el.tilkobling og andre sikkerhetsbestemmelser. Følg derfor oppslag og betjeningens anvisninger.

 

Utstyr:

Det tillates kun campingutstyr av normal type og størrelse. Egne innretninger som gjerde, plattform mv. må ikke settes opp uten betjeningens samtykke. Graving i bakken må ikke finne sted uten godkjennelse fra utleier.

 

Opptreden: 

Enhver som oppholder seg på campingplassen skal vise høflighet, god opptreden og gjensidig respekt på en slik måte at det hersker ro og orden. Nattero skal være mellom kl 23:00 og kl 07:00. Leietakere som opptrer i beruset tilstand, viser usømmelig opptreden eller forstyrrer ro og orden, kan bortvises fra plassen, om nødvendig med politiets hjelp.

 

Bilkjøring: 

skal begrenses til et minimum og er kun tillatt til og fra vognplassen. Biler har vikeplikt for gående og syklende, og kjøring skal foretas i ganghastighet. Etter kl 23 skal bilkjøring kun foretas dersom det er høyst nødvendig.

 

Parkering: 

Maks 1 -en- bil pr. enhet. Bilen parkeres mellom draget på egen vogn og bak-ende på neste vogn. Det er ikke tillatt å parkere utenom anviste plasser.

 

Kjæledyr: 

Det må vises hensyn overfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Hunder skal holdes i kort bånd, og lufting foretas på anvist sted eller utenfor campingområdet. Hundepose må brukes. Kjæledyr skal ikke tas med inn på servicebygget ei heller oppholde seg i sengene i hytter.

 

Ansvar: 

Campingbedriften kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler.
Skade som blir påført området/bygninger eller installasjoner skal erstattes av leietaker.

 

Lek: 

Skal foregå på fellesområdene, lekeplass eller strandområdet og skal ikke være til sjenanse for andre gjester. Ball-lek skal ikke foregå mellom kl 23 og kl 07. Det er ikke tillatt med lek inne på servicebygget. Barn skal holdes under oppsyn.

 

Grilling: 

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon, eller annen ulykke forbygges iht. brannloven §5. Gass- og kull-griller kan fritt benyttes dersom værforhold ligger til rette for det. Engangsgrill kan kun benyttes på det hellelagte fellesområdet. Det er forbudt å tenne bål på campingområdet.

 

WiFi: 

All nettsurfing og annen bruk skal følge Norsk lov. Campingplassen tar ikke ansvar for evt. misbruk av internett. Ulovlig fildeling er ikke tillatt. Egen router utenom campingplassens nettverk tillates ikke dersom dette benytter campingens nettverk som kilde. All bruk blir loggført og vil kunne spores tilbake til brukeren dersom dette kreves av offentlige myndigheter. Alvorlig misbruk medfører utestengelse fra campingens nettverk for alltid i tillegg til en mulig anmeldelse.

 

Strømkabel: 

Det skal være en skadefri ledning fra strømboksen til inntak i vognen. Strømkabelen skal være gummikabel 3×2,5 mm² og jordet. Kabelen skal maksimum være 25 meter lang og trukket ut av trommel. Kabler for støpsler skal være i forskriftsmessig stand.

Skjøteledning skal ikke brukes til kaffetrakter, kaffemaskin, tørketrommel, varmtvannsbreder, varmeovner eller varmepumper.
Vogneier har selv ansvar for godkjent kabel og installering i vognen. Oppdages feil på kabelutstyr vil de bli koblet fra og klippet!

 

Brannslukningsapperat: 

Alle vogner skal ha et 6. kg brannslukningsapperat og røykvarsler.

 

Propanledninger/annet: 

Propanledninger eller andre anlegg og innretninger på plassen skal være vedlikeholdt.

 

Avløp: 

Spillvann og lignende skal ikke slippes ned i grunnen, men samles opp og tømmes på dertil tilrettelagt sted.

 

Avfall/containere: 

Kun vanlige husholdningsavfall (matrester, emballasje fra mat + småting) skal kastes i containeren. Annet avfall tas med og kastes av leietaker/eier selv.

 

Latrine: 

Tømming av latrine skjer på anvist plass. Se kart.

 

Ro på plassen:

Lavt støynivå om dagen og nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Bommen er stengt fra 23:00 til 08:00.

 

Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt.

 

Ha en flott dag videre! 🙂